Strefa Rodzica

Rada Rodziców w Lipinkach

2020/ 2021

Przedstawiciele Rady Rodziców:

  • Pani Ewa Białek
  • Pani Agata Żegota
  • Pani Martyna Wąsowska

wpłaty na rzecz Rady Rodziców prosimy dokonywać na konto:
87 1240 6335 1111 0010 9339 2104

Miesięczna wpłata wynosi 25 zł

 

Drodzy Rodzice i Opiekunowie,

tutaj będziemy umieszczać najważniejsze informacje dotyczące przedszkola oraz informacje związane z rozwojem Waszych pociech.

 

Opłaty za Przedszkole w roku przedszkolnym 2022/2023

1) w godz. 8.00-13.00 realizowana jest podstawa programowa wychowania przedszkolnego i za te godziny nie pobiera się odpłatności,

2) za pobyt dzieci, poza czasem realizacji podstawy programowej, pobierana jest odpłatność w wysokości 1,00 zł za każdą rozpoczętą godzinę zegarową pobytu dziecka w przedszkolu,

3) dzienna stawka żywieniowa wynosi 13,00 zł (3,00 zł – śniadanie, 8,00 zł – obiad, 2,00 zł – podwieczorek).

Nr konta do wpłat:

za wyżywienie i świadczenia opiekuńczo - wychowawcze:

39 1020 1042 0000 8002 0279 7264
lub wpłaty bezpośrednie poprzez aplikacje INSO

ODPŁATNOŚĆ W PRZEDSZKOLU

Odpłatności za przedszkole dokonujemy do 10 dnia każdego miesiąca.

Dziękujemy za terminowe wpłaty.

Upoważnienie do odbioru dziecka z przedszkola

Procedura bezpiecznej organizacji opieki Duczki

Procedura bezpiecznej organizacji opieki Lipinki

 

Niezbędne dokumenty do uzupełnienia dotyczące COVID – 19, znajdziecie Państwo w zakładce „Dokumenty”

 

Rada Rodziców w Duczkach

2020/ 2021

Przedstawiciele Rady Rodziców:

  • Pani Marta Brzostowska
  • Pani Amelia Kamińska
  • Pani Ewelina Filipczuk

wpłaty na rzecz Rady Rodziców prosimy dokonywać na konto:
71 1020 1042 0000 8602 0375 0874

Miesięczna wpłata wynosi 25 zł

 

Regulamin placu zabaw

Regulamin korzystania z placu zabaw