Przedszkole Lipinki

Przedszkole Publiczne Bambi w Lipinkach powstało 2011 roku. Od września 2015 roku jesteśmy przedszkolem publicznym działającym na zasadach przedszkoli gminnych.

Obecnie do przedszkola uczęszcza 42 dzieci w wieku 3 – 6 lat. Są one zgrupowane w 2 oddziałach dobranych wiekowo. Liczebność grupy nie wynosi więcej niż 24 dzieci.

Pszczółki – Grupa 3/4 latków

Słoneczka – Grupa 5/6 latków

 

Posiłki we wszystkich grupach odbywają się w godzinach:

Śniadanie:

  • 8.30 – Pszczółki
  • 9.00 – Słoneczka

Obiad:

  • 11.30 Pszczółki
  • 12.00 Słoneczka

Podwieczorek:

  • 14.00

 

Uśmiechnięte dzieci w przedszkolu

 

Zajęcia dodatkowe w przedszkolu:

Angielski:

Poniedziałek i Środa:

  • 8.30 – 9.00 – Słoneczka
  • 9.00 – 9.15 – Pszczółki

Logopedia:

Poniedziałek i Środa:

  • 9.15 – 11.30

Poniżej znajdziecie Państwo ramowy rozkład dnia przedszkola.

Godziny  Zajęcia
6:45 - 8:15 Schodzenie się dzieci do przedszkola. Zabawy swobodne.
8:00 Rozchodzenie się dzieci do swoich sal.
8:15-8:30 – 3 i 4 latki
8:15-9:00 – 4 i 5 latki
Zabawy ruchowe, zabawy muzyczne, poranna gimnastyka.
8:30-9:00 – 3 i 4 latki
9:00-9:30 – 4 i 5 latki
Przygotowanie do śniadania, czynności samoobsługowe, śniadanie.
9:00 –10:00 – 3 i 4 latki
9:30 – 11:00 – 4 i 5 latki
Zajęcia dydaktyczne, prace plastyczne , zajęcia rozwijające sprawność fizyczną, emocjonalną, społeczną, poznawczą- zajęcia zgodne z podstawą programową realizowane wg. wybranego programu nauczania.
10:00-11:00 – 3 i 4 latki
11:00-12:00 – 4 i 5 latki
Pobyt w przedszkolnym ogrodzie. Gry i zabawy na świeżym powietrzu, spacery, obserwacje przyrodnicze.
11:30-12:00 – 3 i 4 latki
12:00-12:30 – 4 i 5 latki 
Przygotowanie do obiadu. Czynności samoobsługowe. Obiad.
12:00- 13:00 – 3 i 4 latki
12:30-13:30 – 4 i 5 latki
Poobiedni odpoczynek. Leżakowanie. Słuchanie bajek czytanych przez nauczyciela, słuchanie muzyki relaksacyjnej.
13:30 – 14:00 Zajęcia wspomagające, zabawy dowolne.
14:00 – 14:30 Przygotowanie do podwieczorku. Czynności samoobsługowe. Podwieczorek.
14:30 –15:00 Swobodne zabawy dzieci w kącikach zainteresowań.
15:00

Łączenie się grup. Zabawy dowolne. Gry i zabawy stolikowe.

15:00 – 17:00

Rozchodzenie się dzieci do swoich domów.