Informacja

Drodzy Państwo zgodnie z nowymi obostrzeniami wprowadzonymi w dniu dzisiejszym tj. 25.03.2021 przez Ministra Zdrowia na okres dwóch tygodni od poniedziałku do 9.04.21 przedszkole zostaje ZAMKNIĘTE i przechodzi w tryb PRACY ZDALNEJ!


Wyjątek do uczęszczania do przedszkola stanowią dzieci MEDYKÓW I SŁUŻB PORZĄDKOWYCH.


Prosimy o kontakt do jutra do godz. 10.00 rodziców potrzebujących opieki dla dziecka z wyżej wymienionych grup zawodowych.

 

napis zamknięte